ÚvodOstatní → Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci e-Strava (webová i mobilní verze)

1. Jméno a adresa odpovědné osoby (správce)

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Ulrich Software s.r.o.
Adresa: Pod Štandlem 776
Telefon: +420 603 433 844
E-mail: info@ulrichsw.cz
Internet: www.ulrichsw.cz
Jednatel: Ing. Ivo Ulrich

2. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Email: info@ulrichsw.cz

3. Obecné informace o zpracování údajů

Osobní údaje našich uživatelů (iniciály jméno+příjmení např. Adam Novák jsou iniciály A.N., email, škola, výběr obědu) zásadně shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování funkční aplikace e-Estrava a s ní spojených služeb. Naše aplikace je primárně určena pro zákonné zástupce žáků a studentů. Studenti a žáci starší 16-ti let mohou aplikaci používat samostatně.

Tyto údaje získáváme přímo od našich uživatelů, prostřednictvím registrace v naší aplikaci.

Kritéria pro určení doby uchovávání údajů vycházejí ze splnění účelu pro jejich zpracování a následné zákonné doby uchovávání. Pokud údaje již nejsou potřebné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, jsou pravidelně smazávány.

Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů je založeno na zákonných důvodech (čl. 6 odst. 1 písm. a, b, c, f DS-GVO).

Osobní údaje našich uživatelů mohou být předávány poskytovatelům služeb. Se všemi poskytovateli služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s požadavky evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Poskytování aplikace a vytváření protokolových souborů.

Při každém použití naší aplikace, náš systém automaticky zaznamenává údaje a informace z počítačového systému volajícího počítače/telefonu do tzv. protokolových souborů. Shromažďují se následující údaje: IP adresa uživatele, typ a verze prohlížeče (pro webový portál), použitý operační systém, odkazující URL, název hostitele přistupujícího počítače/telefonu, unikátní ID zařízení (pro mobilní aplikaci), čas požadavku a server.

Tyto údaje jsou rovněž uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele. Tyto údaje nejsou ani sloučeny s jinými zdroji dat.

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro správné fungování aplikace. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.

Ukládání do protokolových souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti aplikace. Kromě toho používáme tyto údaje k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí.

Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování aplikace e-Strava je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.

V případě ukládání do souborů protokolu budou údaje vymazány nejpozději po 365 dnech.

Shromažďování údajů pro poskytování aplikace a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz aplikace. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

5 Používání souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Na našich webových stránkách se používají následující soubory cookie:

  • PHPSESSID – ID session na serveru
  • selzar – uložený výběr jídelny pro přihlašování

Tyto soubory cookie používáme za účelem poskytování nezbytné funkcionality webových stránek pro uživatele.

Jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie zakázat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, může se stát, že nebude možné plně využívat všechny funkce webových stránek.

6. Práva subjektu údajů

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

  • právo na informace podle článku 15 DS-GVO.
  • právo na opravu podle článku 16 DS-GVO,
  • právo na vymazaní podle článku 17 DS-GVO,
  • právo na omezení zpracování podle čl. 18 DS-GVO,
  • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 DS-GVO a
  • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DS-GVO.

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na kontakty uvedené v bodě 1 nebo v bodě 2.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Verze 1.0, 06.04.2021

 

Zákaznická podpora

 

Linka zákaznické podpory je v provozu každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

+420 558 434 170
+420 595 178 050
+420 603 433 844
info@ulrichsw.cz

Rychlý kontakt

Tímto uděluji firmě Ulrich Software s.r.o. souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři a popř. uvedených v textové zprávě za účelem kontaktování firmy Ulrich Software s.r.o. Mé údaje budou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu. Údaje nebudou předány třetím stranám. Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat, a to napsáním e-mailu na adresu: info@ulrichsw.cz. Odvoláním souhlasu zůstane zákonnost předcházejícího zpracování údajů nedotčena.