ÚvodSlužby → Cenníky

Cenník Ulrich SOFTWARE 2024

 

Produkt Cena

DPH

Popis
Modul Stravné 559,-€ 20% Evidencia stravníkov, prihlášok a odhlášok stravy, evidencia platieb, Homebanking
Modul Potraviny 559,-€ 20% Evidencia skladu, príjemky, výdajky, sledovanie výživových hodnôt, sledovanie HCCAP-kritických bodov, Evidencia prijatých a tvorba vydaných faktúr
Modul Normy 240,-€ 20% Tvorba predbežnej výdajky podľa noriem, možnosť tvoriť alebo upravovať receptúry
Modul-Terminálové objednávanie
164,-€ 20% Voľba a odhlasovanie jedla pomocou terminálu, ktorý je zapojený v sieti LAN.
Program Majetok 4.0
320,-€ 20% Evidencia majetku, k dispozícii je neobmedzený počet kníh, položky možno deliť do kabinetov a umístenia
Program Hospodárska evidencia 3.0
320,-€ 20% Evidencia skladu zásob (napr. čistiace prostriedky, ochranné pomôcky atď.)Zvýhodnené balíčky
Balíček STANDARD
1079,-€ 20% Obsahuje moduly Stravné, Potraviny a Normy
Balíček TERMINAL
1243,-€ 20% Obsahuje moduly Stravné, Potraviny, Normy a Terminálové a internetové objednávanie
Ceny servisnej podpory (ročný paušál)
Servisná podpora pre MŠ, detské domovy
169,-€ 20% Možnosť využitia Hot-Line, e-mailové poradne, diaľkovej správy dat
Servisná podpora pre ZŠ a ostatné príspevkové organizácie bez výdajných terminálov
308,-€ 20% Možnosť využitia Hot-Line, e-mailové poradne, diaľkovej správy dat
Servisná podpora pre ZŠ a ostatné príspevkové organizácie s výdajnými terminálmi
463,-€ 20% Možnosť využitia Hot-Line, e-mailové poradne, diaľkovej správy dat
Servisná podpora pre internetové objednavanie
198,-€ 20% E-strava
Upgrade programov
(len pri platnej zmluve o servisnej podpore)

 

(ceny v € bez DPH)

 

Zákaznická podpora

 

Linka zákaznické podpory je v provozu každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

+420 558 434 170
+420 595 178 050
+420 603 433 844
info@ulrichsw.cz

Rychlý kontakt

Tímto uděluji firmě Ulrich Software s.r.o. souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři a popř. uvedených v textové zprávě za účelem kontaktování firmy Ulrich Software s.r.o. Mé údaje budou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu. Údaje nebudou předány třetím stranám. Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat, a to napsáním e-mailu na adresu: info@ulrichsw.cz. Odvoláním souhlasu zůstane zákonnost předcházejícího zpracování údajů nedotčena.